03 / 09 / 2021

Bang & Bonsomer förvärvar huvudparten av aktierna i Costech

Close

Från och med den 2 september 2021 har Bang &

Från och med den 2 september 2021 har Bang & Bonsomer förvärvat 51 % av aktierna i Costech Chemicals ApS. Den tidigare ägaren Klaus Buhl kommer att stanna kvar som minoritetsägare med 49 % av aktierna.

Costech är ett distributionsföretag inom kemisk industri som specialiserar sig på försäljning av tillsats- och råmaterial samt tjänster för personlig vård, hemvård och läkemedelsindustrier i de nordiska länderna. Företaget är beläget i Smørum i närheten av Köpenhamn, Danmark.

Bang & Bonsomer är ett materialteknologiskt företag och distributör för ett stort urval av industriella råmaterial och tillsatser i Skandinavien, Finland, CIS-länderna och Baltikum. Bang & Bonsomer har sex industriorienterade affärsenheter som specialiserar sig på försäljning och tillhandahållande av tjänster för industrifokuserade tillämpningar. År 2020 uppgick koncernens försäljning till 170 M€ och antalet anställda till fler än 300. Bang & Bonsomers huvudkontor är beläget i Helsingfors, Finland.

Sammanslagningen av verksamheter kommer att stärka Costechs och Bang & Bonsomers produktutbud till industrier för personlig vård, hemvård och läkemedel i de nordiska länderna. Costechs organisation slås operationellt samman med Bang & Bonsomers Beauty & Clean-affärsenhet och Costechs personal kommer att rapportera till Beauty & Clean:s enhetschef Aet Jässi. Costech kommer att dra fördel såväl av Bang & Bonsomers affärsorganisation i de olika länderna som av kunskap och teknisk support, med tillgång till Bang & Bonsomers tillämpningslaboratorium, marknadsföring och regelverksstyrning. Bang & Bonsomer kommer att dra fördel av Costechs väletablerade ställning och kundkännedom i den skandinaviska regionen.


2 september 2021

Mikko Teittinen
CEO, Bang & Bonsomer

Klaus Buhl
Ägare, Costech Chemicals

För ytterligare information, vänligen kontakta:

www.bangbonsomer.com

Aet Jässi, enhetschef för Beauty & Clean i Bang & Bonsomer Group, aet.jaessi@bangbonsomer.com

www.costech.dk

Klaus Buhl, ägaren av Costech Chemicals, kbu@buhl-bonsoe.dk

14 / 04 / 2021

Bang & Bonsomer förvärvar Eurogum

Close

Sedan den 31 mars 2021 har Bang & Bonsomer förvärvat

Sedan den 31 mars 2021 har Bang & Bonsomer förvärvat alla andelar i Eurogum A/S i Danmark och i Eurogum Polska Sp Zoo i Polen.

Eurogum är en fristående dansk tillverkare av karragen- och alginatbaserade funktionspreparat för användning inom kött-, mejeri-, husdjursfoder- och andra livsmedelsindustrier. Konstant produktutveckling, innovation och genomgående kvalitetskontroll jämte företagets närhet till marknader och förmåga att tillgodose kundernas behov, har varit avgörande parametrar för Eurogums framgång och tillväxt.

Bang & Bonsomer är ett materialteknologiskt företag och distributör för ett brett urval av industriella råmaterial och tillsatser i Finland, Skandinavien, CIS-länderna och Baltikum. Bang & Bonsomer har sex industriorienterade affärsenheter som specialiserar sig på försäljning och tjänster för industrifokuserade applikationer. År 2020 uppgick koncernförsäljningen till 170 M€ och antalet anställda till över 300.

Förvärvet stärker Bang & Bonsomers ställning inom olika applikationer inom livsmedelsindustrin och i synnerhet inom F&U och försäljning av egna produkter. Detta möjliggör även en expansion av Eurogums försäljning till Baltikum och CIS-länderna och stärker Bang & Bonsomers affärsplattform i Skandinavien.

Förvärvet kommer att stärka EUROGUM:s marknadsapproach i framtiden med en fortsatt hög nivå gällande tjänster, produktkvalitet och korta leveranstider. Avgörande parametrar såsom flexibilitet och kundfokus kommer att kvarstå under den nya ägaren i form av Bang & Bonsomer.

All personal hos Eurogum, med undantag för den tidigare ägaren Mikael Eriksen, kommer att behålla sin anställning hos Bang & Bonsomer. Eurogum A/S och Eurogum Polska Sp Zoo kommer att slås samman med Bang & Bonsomer Group.

Helsingfors, 14 april 2021

Mikko Teittinen
VD, Bang & Bonsomer

Mikael Eriksen
Ägare, Eurogum

För mer information, vänligen kontakta: www.bangbonsomer.com

Bang & Bonsomer Group, Ernestas Mitkus, chef för livsmedelsaffärsenheten ernestas.mitkus@bangbonsomer.com

Eurogum A/S, Henri Christensen hc@eurogum.dk

15 / 02 / 2021

Bang & Bonsomer öppnar ny produktionslinje i Kokkola

Close

4.2.2021 invigdes ny produktionslinje för färgtoning av gelcoat produkter i

4.2.2021 invigdes ny produktionslinje för färgtoning av gelcoat produkter i Kokkola. Kokkola anses som ett strategiskt läge inom kompositbranschen för Bang&Bonsomer, inte bara för centralisering av produktionslinjer utan också för att kunna vara kärnan till huvudmarknadsområdet. Med de två starka varumärkena POLYCOR och REICHHOLD i produktportfolien kan B&B erbjuda ett även mångsidigare sortiment av högkvalitetsprodukter till bland annat:

– Marinindustri

– Tank och rörindustri

– Industri för brandskydd krävande komponenter och slutprodukter

05 / 06 / 2020

Unicolor erhåller ISO 9001:2015 certifiering

Close

Unicolor av Bang & Bonsomer är ett erkänt varumärke inom

Unicolor av Bang & Bonsomer är ett erkänt varumärke inom plastindustrin som strävar efter att vara bäst vad gäller flexibilitet, service och leveranser till kunderna. Produkterna tillverkas på företagets egen anläggning i Ängelholm, Sverige. Som ett resultat av extern revision av Lloyds’ certifierades Unicolors kvalitetsstyrningssystem som operativt och överensstämmande med ISO 9001:2015 i fråga om utveckling, tillverkning, försäljning och distribution av färgmasterbatches, tillsatser och föreningar.

23 / 03 / 2020

COVID-19 info

Close

Att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda och deras

Att säkerställa hälsan och säkerheten för våra anställda och deras familjer samt kontinuitet i affärer för våra kunder är inte en enkel kombination i vår. Vi är dock fast beslutna att göra vårt bästa i den utmanande situationen.

Bang & Bonsomer Group har etablerat en arbetsgrupp under ledning av VD Mikko Teittinen för att följa situationen och vidta nödvändiga åtgärder på koncernnivå. Vår verksamhet fortsätter som vanligt och vi har kontakt med våra leverantörer och transportföretag.

Med hänvisning till den breda skalan av vår verksamhet i olika branscher och länder kan vi inte ge allmän information om leveranser och produkttillgänglighet, men vår säljpersonal informerar kunderna omedelbart om och ifall förseningar förutses.

Affärsenheternas säljpersonal ger ytterligare information.

Vi önskar er alla och era närmaste god hälsa.

08 / 08 / 2019

Nytt förvärv i Skandinavien

Close

Bang & Bonsomer förvärvar Kiranto Foods A/S Bang & Bonsomer

Bang & Bonsomer förvärvar Kiranto Foods A/S

Bang & Bonsomer har förvärvat alla aktier i Kiranto Foods A/S från och med den 7 augusti 2019. 

Kiranto Foods A/S är en skandinavisk producent av krydd- och funktionella blandningar med

produktionsanläggningar och kontor i Farum, Danmark. Kiranto Foods A/S har specialiserat sig på

skräddarsydda och högkvalitativa blandningar för kött och färdigmat. Innovation, kvalitet, kunskap och service är viktiga och grundläggande värden för företaget samt att erbjuda kunderna nya och unika produktlösningar.

Bang & Bonsomer är ett materialteknikföretag samt en distributör för ett brett sortiment av industriella råvaror och tillsatsämnen i Finland, Skandinavien samt i OSS- och de Baltiska länderna. Bang & Bonsomer har sju branschfokuserade affärsenheter som specialiserar sig på försäljning och service till sina respektive affärsområden. År 2018 var koncernens försäljning 170 miljoner euro och antalet anställda var över 300 personer. 

Förvärvet stärker Bang & Bonsomers position inom kött- och färdigmatsindustrin. För Kiranto Foods A/S möjliggör förvärvet ytterligare expansion till de nordiska länderna och det erbjuder Bang & Bonsomer en plattform för att utöka sina andra aktiviteter i Danmark.

Hela personalen i Kiranto Foods A/S, förutom de tidigare ägarna Anders och Kirsten Toft, kommer att fortsätta i Bang & Bonsomer. Kiranto Foods A/S kommer att slås ihop med Bang & Bonsomer Group och Kiranto kommer att bli kvar som ett varumärke för produkterna i Danmark.

Helsingfors den 7 augusti 2019

Mikko Teittinen
CEO, Bang & Bonsomer Group

Anders Toft
Verkställande direktör, Kiranto Foods

Mer information:

www.bangbonsomer.com

Bang & Bonsomer Group, Fooding Business Unit Director Ernestas Mitkus, ernestas.mitkus@bangbonsomer.com

Kiranto Foods A/S, Johnny Poulsen, jp@kiranto.dk

28 / 05 / 2019

FIBRY®

Close

Bang & Bonsomer Group Ab förvärvar majoriteten av aktierna i

Bang & Bonsomer Group Ab förvärvar majoriteten av aktierna i cleantech-företaget Betulium Oy samt investerar i applikationsutveckling, kommersialisering och produktion av mikrofibrillerad cellulosa (MFC) och nanocellulosa (CNF) vars tillverkning baserar sig på Betuliums teknologi.

En produktionsanläggning är byggd i Säkylä Finland för att producera MFC-cellulosa från sidoströmmar efter extraktionen av socker eller stärkelse från sockerbetor och potatismassa. Fabriken producerade det första partiet i kommersiell skala i mars 2019. Bang & Bonsomer kommer att marknadsföra MFC-cellulosa och CNF-nanocellulosa globalt under varumärket FIBRY.

FIBRY är en naturlig högteknologisk polymer, som kan ersätta syntetiska polymerer i olika industriella applikationer såsom målfärg och ytbeläggningar, byggindustrin, personlig- och hemvård samt mat, foder, kompositer och förpackningar. FIBRY har ett lågt ekologiskt fotavtryck och som en naturlig polymer förorsakar den inte mikroplast såsom syntetiska polymerer gör. 

Bang & Bonsomer har varit en investerare i Betulium sedan 2017 och företagen har haft nära samarbete inom teknisk applikationsutveckling och kommersialisering av MFC och CNF. Samarbetet har varit mycket lovande och företagen ser en betydlig global potential för FIBRY.

Bang & Bonsomer är ett materialteknologiskt företag samt en distributör för ett brett sortiment av industriella råvaror och tillsatsämnen i Finland, Skandinavien samt i OSS- och i de Baltiska länderna. Bang & Bonsomer har sju branschfokuserade affärsenheter som specialiserar sig på försäljning och service till sina respektive affärsområden. År 2018 var koncernens försäljning 170 miljoner euro och antalet anställda var över 300 personer. 

Betuliums grundare Marko Lauraeus och Antti Laukkanen blir kvar i bolaget som nyckelpersoner och kommer efter förvärvet att vara minoritetsägare i Betulium Oy. Deras uppgift kommer att vara vidareutveckling av FIBRY-teknologin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Bang & Bonsomer Group
Eero Kangaslahti 
Chief Operating Officer
Tel. +358 40 530 6134 
eero.kangaslahti@bangbonsomer.com

Betulium Oy
Marko Lauraeus
Chief Executive Officer
Tel. +358 45 673 4159
marko.lauraeus@betulium.com

Betulium Oy
Antti Laukkanen
Chief Scientific Officer
Tel. +358 40 750 6060
antti.laukkanen@betulium.com

06 / 05 / 2019

SEPAWA Nordic

Close

BU Beauty & Clean ställer ut i SEPAWA Nordic konferensen

BU Beauty & Clean ställer ut i SEPAWA Nordic konferensen i Malmö mellan 6-7 maj

13 / 08 / 2018

RPKA XXIII Internationella forsknings- och praktikkonferens

Close

Träffa oss på RPKA XXIII Internationella forsknings- och praktikkonferens ”Kosmetikaindustrin

Träffa oss på RPKA XXIII Internationella forsknings- och praktikkonferens ”Kosmetikaindustrin – en blick in i framtiden” som går av stapeln 22 – 24 oktober, 2018 i Moskva, 84 Vernadsky Ave., RANHIGS
Välkommen att besöka vår monter för att få veta mer om
Bang & Bonsomers trendiga lösningar i kosmetikindustrin. Delta i konferensen för att upptäcka unika metoder för att skydda din hud från vardagens påfrestningar.

12 / 04 / 2018

Välkommen till vår nya webbplats!

Close

Vi har nöjet att meddela lanseringen av vår nya webbplats.

Vi har nöjet att meddela lanseringen av vår nya webbplats.
Som en del av förnyandet av vår visuella identitet har vår webbplats designats om för att bättre återge
våra varierande versamhetsområden.

Den ska även erbjuda en plattform för samarbete och ett mer flexibelt och enklare sätt för våra kunder och partners att hitta den information de behöver.

Den engelskspråkiga webbplatsen har nu lanserats och vi arbetar med att få fram versioner på ryska, svenska och finska under detta år.

Vi hoppas att ni tycker om vår webbplats nya utseende och tycker att det är enkelt att navigera!

13 / 10 / 2017

Kom och träffa oss på InterCHARM 2017

Close

Besök vår monter 13D14 på InterCHARM 2017i Moskva – den

Besök vår monter 13D14 på InterCHARM 2017i Moskva – den största parfym- och kosmetikmässan i Ryssland, OSS och Central- och Östeuropa – som för samman ryska och internationella tillverkare och distributörer av parfym och kosmetik, verktyg och utrustning för kosmetologi, estetisk medicin, frisering, nagelvård, men även teknologier för salongsverksamhet, råmaterial, ingredienser, förpackningar och tjänster för skönhetsbranschen.
Vi presenterar branschens senaste trender, innovativa ingredienser, sammansättningar och förpackningar.
Förutom ett brett produktutbud från ledande tillverkare kan vi även presentera våra egna varumärken
BLOOMING ingredienser och BLOOMPAK förpackningar.
Kom och träffa oss på InterCHARM 2017!

12 / 10 / 2017

Bang & Bonsomer gör en strategisk investering i nanocellulosaföretaget Betulium

Close

En investering i Betuliumaktier hjälper att komplettera Bang & Bonsomers

En investering i Betuliumaktier hjälper att komplettera Bang & Bonsomers målsättningar inom materialteknologi. Bang & Bonsomer och Betulium har även undertecknat ett långsiktigt globalt utvecklings- och marknadsföringsavtal.

Betulium och Bang & Bonsomer uppnår utmärkta synergier inom produktion, produktutveckling och försäljning av olika cellulosananofibrer (CNF) och mikrofibrillär cellulosa (MFC). Produkter framtagna med Betuliums patenterade teknologier kan användas i ett antal slutprodukter för affärsenheterna Livsmedel, Färg & Ytbeläggningar, Byggnation, Skönhet & Rengöring, Gummi & Däck, Komposit och Plast.

Betulium Oy är ett finskt cleantech-företag som bildades 2013. De tillhandahåller förnybara, nedbrytbara och högpresterande vattenbaserade cellulosamaterial som ersätter eller kompletterar syntetiska organiska polymerer i oräkneliga industritillämpningar. Betulium driver en pilotanläggning för materialtillverkning i industriell skala i Esbo, Finland.

Bang & Bonsomer är ett privat finskt materialteknologiföretag som erbjuder ett brett utbud av industriella råmaterial och tillsatser. Företaget har sju branschorienterade affärsenheter verksamma i Finland, Skandinavien, OSS-länderna och i de baltiska staterna. 2016 hade Bang & Bonsomer Group en omsättning på €158 miljoner och runt 300 anställda.
För vidare information, vänligen kontakta:

Bang & Bonsomer Group Oy

Eero Kangaslahti
COO
Tfn: +358 40530 6134

E-post: eero.kangaslahti@bangbonsomer.com

Betulium Oy

Marko Lauraeus
Verkställande direktör
Tfn: +358 45673 4159

E-post: marko.lauraeus@betulium.com

Antti Laukkanen

Forskningschef
Tfn: +358 40750 6060

E-post: antti.laukkanen@betulium.com

30 / 03 / 2017

Bang & Bonsomer förvärvar Purfins polyuretanverksamhet

Close

Den förvärvade verksamheten slås ihop med Bang & Bonsomers …

Den förvärvade verksamheten slås ihop med Bang & Bonsomers …

22 / 11 / 2016

Interlakokraska’ 2017 – 21:a upplagan av den internationellt inriktade mässan för färg och ytbeläggningar i Moskva

Close

Bang & Bonsomer deltar vid mässan Interlakokraska’2017 som hålls från

Bang & Bonsomer deltar vid mässan Interlakokraska’2017 som hålls från 28 februari – 3 mars 2017 i Moskva. Välkommen att besöka vår monter FG080.

05 / 10 / 2016

Välkommen att besöka vår monter 13D14 på InterCHARM som går av stapeln mellan 26 – 29 oktober vid Moscow Crocus Expo.

Close

InterCHARM är den största parfym- och kosmetikmässan i Ryssland, OSS

InterCHARM är den största parfym- och kosmetikmässan i Ryssland, OSS och Central- och Östeuropa som i Moskva för samman nya och välkända ryska och internationella tillverkare och distributörer av parfym och kosmetik, verktyg och utrustning för kosmetologi, estetisk medicin, frisering, nagelvård samt teknologier för salongsverksamhet, råmaterial, ingredienser och tjänster för skönhetsbranschen.

Vi erbjuder ett brett utbud av högeffektiva råmaterial och förpackningsmaterial för person- och hushållshygien. Vi erbjuder en individuell strategi och originella tekniska lösningar för varje kund.

Vi ser fram emot att möta er på InterCHARM!

19 / 08 / 2016

Bang & Bonsomer startar produktion av gelbeläggningar i Finland

Close

Bang & Bonsomer har nöjet att meddela att en ny

Bang & Bonsomer har nöjet att meddela att en ny produktionsenhet för gelbeläggningar kommer att öppnas i deras lagerområde i Karleby, Finland, under 4:e kvartalet 2016.
Denna investering gör det möjligt för Bang & Bonsomer att tillverka och sälja det mycket framgångsrika och högt värderade sortimentet av POLYCOR® QUICKMIX® gelbeläggningar som levereras av Polynt Composites.
Det är av stor betydelse att ha egen närvaro i Finland för att kunna tillhandahålla en snabb service för kunder – tillverkare av kompositlaminat inom industrisegment som marin, transport, energi och sanitet.
Dessa gelbeläggningar har skaffat sig ett rykte som de bästa teknologiska gelbeläggningarna på marknaden, de finns i alla RAL-färger och tillverkas med användning av exakt samma råmaterial som POLYCOR® standardprodukter. Ytterst noggranna tillverkningsmaskiner använder beprövad teknik som ger utmärkta resultat. Maskinerna använder självkontrollerande gravimetrisk teknologi vilket gör det möjligt att uppnå den mest jämna och tillförlitliga kvaliteten för alla tillverkningssatser genom en noggrann vägning av råmaterial.
Applicerbar med spray eller pensel, POLYCOR® QUICKMIX® ger en hållbar yta utan porer som ser fantastisk ut i de flesta kompositapplikationer. Denna gelbeläggning levereras bruksfärdig, endast metyletylketonperoxid (MEKP) behöver tillsättas.

18 / 06 / 2016

Välkommen att besöka vår monter D 217 på RosUpack mässan som går av stapeln i Moskva i Crocus Expo paviljong nr. 1 mellan 14 – 17 juni 2016.

Close

21:a internationella mässan för förpackningsindustrin 14 – 17 juni 2016

21:a internationella mässan för förpackningsindustrin

14 – 17 juni 2016 Ryssland, Moskva, IEC ‘Crocus Expo’

Fler än 500 företag från närmare 30 länder, som representerar både de nya och de mest populära exemplen på förpackningsmaterial och -utrustning på den ryska marknaden deltar i RosUpack varje år.

Förpackningsmaterial för kosmetik har länge fyllt mer än bara en praktisk funktion. Tillverkare av kosmetik och kosmetikförpackningar söker oupphörligt efter flaskor, lock, behållare, burkar, plast och glas i unika former. Ett lyckat val av förpackningsmaterial för kosmetika har blivit en viktig förutsättning för lyckad försäljning på en mycket konkurrensutsatt marknad. Vårt företag har ännu en gång presenterat helt nya förpackningsmaterial för kosmetika, läkemedel och hushållsprodukter.

Vi ser fram emot att få en pratstund med er. Vi ses vid vår monter!

16 / 05 / 2016

Cosmetics Ukraine 2016 internationella forum

Close

Välkommen att besöka oss vid monter nr. 3 på Cosmetics

Välkommen att besöka oss vid monter nr. 3 på Cosmetics Ukraine 2016 den 1 & 2 juni 2016 i Kiev, Ukraina. Mässan äger rum i Kievs olympiastadion.

En mässa med tillverkare och leverantörer av råmaterial, komponenter och förpackningsmaterial för kosmetika, aerosolprodukter och hushållskemikalier planeras som en del av detta forum. Välkända varumärken från ledande globala leverantörer av råmaterial kommer att presenteras i mässhallen.

Vår affärsenhet är inriktad på försäljning och marknadsföring av innovativa ingredienser för kosmetika- och hushållsbranschen, med tillhörande tekniskt stöd. Vi företräder tillverkare av kvalitetskemikalier, som tillhandahåller ett brett produktutbud för ett flertal användningsområden:

  • Hudvård
  • Hårvård
  • Munhygien
  • Solskydd
  • Färgkosmetik
  • Rengöringsmedel för hushåll
  • I&I rengöringsmedel

Vårt företag tillhandahåller även förpackningsartiklar för kosmetik, läkemedel och hurhållsrengöring. Ni hittar produktprover från europeiska och asiatiska leverantörer vid vår monter. Vi erbjuder:

  • plast- och glasburkar, flaskor, roll-on, airless, etc.
  • makeup-behållare
  • lock, pumpar, sprayer och trycken

Vi ser fram emot att möta er vid vår monter!

12 / 2 / 2016

12 / 02 / 2016

Kompositmässa i Moskva

Close

Bang & Bonsomer deltar i Kompositmässan som hålls mellan 17

Bang & Bonsomer deltar i Kompositmässan som hålls mellan 17 – 19 februari 2016 i Moskva. Välkommen att besöka oss vid vår monter E06.

Vi är verksamma i:

Våra huvudsakliga försäljningsområden

Created with Sketch.