Bang & Bonsomer Group

Vi tror på nya materialteknologier.

Bang & Bonsomers strategiska synsätt är att erbjuda våra kunder nya materialteknologier. Det innebär en kombination av smarta lösningar för processteknologi, distribution, egna produkter, tjänster samt applikationslaboratorier och tekniska centra. Vi vill bli kända som ett innovativt materialteknologiskt företag med kunskap och traditioner som går tillbaka ända till 1927.

Vi är en affärsdriven organisation. Vår organisation består av branschfokuserade affärsenheter och en effektiv administrationsplattform. Den operativa ledningen stöds av en aktiv och erfaren styrelse.

Mikko Teittinen Chief Executive Officer (CEO)
Seppo Hynnä Chief Financial Officer (CFO)
Eero Kangaslahti Chief Operating Officer (COO)
Ernestas Mitkus Chief Business Development Officer (CBDO)
Tõnu Saar Business Unit Director Composites & Polyurethanes
Markus Buchen Business Unit Director Environment & Industry
Tõnu Saar Business Unit Director Coatings & Construction
Aet Jässi Business Unit Director Beauty & Clean
Tom Stenberg Business Unit Director Polymers & Packaging
Terhi Ahde-Uusitalo Group HR Manager
Kairi Valgerist Group Marketing Manager
Inga Evans Group Administration Manager
Tero Törnqvist Group ICT Manager
Zoya Mäkelainen Group SHEQ Manager

Bang & Bonsomer Group strävar efter kvalitet i all sin verksamhet. Vårt skräddarsydda kvalitetssystem är utformat för att ge alla affärsenheter ett bra stöd och erbjuda ett ramverk för framgång vid kritiska punkter i värdekedjan.

Våra affärsenheter, tillsammans med våra kunder och leverantörer, söker produkt- och teknologilösningar som inte enbart är ekonomiskt genomförbara utan även möter kraven för hållbar utveckling. Vi deltar i programmet Responsible Care på alla våra verksamhetsområden.

Vår hängivna SHEQ-personal arbetar för att säkra verksamhetens överensstämmelse med europeisk och lokal lagstiftning inom försäljning, marknadsföring, användning, hantering, transport, lagerhållning och bortskaffande av kemikalier.

Mer information om kvalitets- och säkerhetsfrågor ges av Zoya Mäkeläinen, vår SHEQ-chef
reach@bangbonsomer.com

 • 2021
 • Bang & Bonsomer växer genom att förvärva alla aktier i Eurogum Danmark och Polen, majoriteten av aktierna i Costech Chemical ApS Danmark och Topplast i Estland.

  Dessa förvärv hjälper Bang & Bonsomer att stärka sin position på de nordiska och baltiska marknaderna.

 • 2019
 • I augusti 2019 förvärvade Bang & Bonsomer alla aktier i det danska företaget Kiranto Foods A/S.

  Kiranto Foods är en skandinavisk tillverkare av funktionella kryddblandningar och förvärvet stärker Bang & Bonsomers position inom kött- och färdigmatindustrin.

 • 2017
 • Bang & Bonsomer förvärvar Purfin Oys polyuretanverksamhet i Finland och de baltiska staterna. Investering i aktier i nanocellulosaföretaget Betulium Oy hjälper att komplettera Bang & Bonsomers målsättningar inom materialteknologi. Bang & Bonsomer och Betulium undertecknar ett långsiktigt, globalt utvecklings- och markanadsföringsavtal.

 • 2015
 • Bang & Bonsomer förvärvar BOCO (Nordic Board Agents and Consultants Ltd); företagets pappers- och kartongverksamhet slås samman med affärsenheten Packaging and Plastics. Bang & Bonsomer förvärvar den svenska färgtillverkaren Unicolor Ab och det norska företaget Normatch As, som kommer att slås samman med affärsområdet förpackningar och plaster. Affärsenheten Bygg, lim och tätningsmedel öppnar ett laboratorium i Rostov-on-Don i Ryssland. Bang & Bonsomer förvärvar tillsammans med sin partner Movere Oy den gemensamma hanterings-, förpacknings- och lagringsverksamheten i Valkeakoski, och verksamheten överförs till enheten för industrikemikalier.

 • 2011-2014
 • 2014

  BU Food Ingredients öppnar ett applikationskök i Moskva för att stödja vår tekniska försäljning.

  2012

  BU Paint & Coatings öppnar ett tekniskt stödcenter i Rostov-On-Don. Bang & Bonsomer förvärvar livsmedelsingrediensverksamheten från Labnet Oy och slår samman den med vår befintliga affärsenhet Food Ingredients. Affärsenheten genomgår en period av snabb tillväxt.

  2011

  Bang & Bonsomer har ett positivt kassaflöde och är tillbaka i tillväxtfasen. Företaget förvärvar en ytbehandlingsverksamhet från Oy Suomen Gutex Ab och slår ihop den med BU Paint & Coatings.

 • 2008-2010
 • Företaget svarar på den utmanande situationen efter den globala finanskrisen med omstruktureringar och smärtsamma nedskärningar. Hertell avgår som styrelseordförande. Han fortsätter dock att sitta i styrelsen och som aktiv rådgivare. Ralf Klärich kommer att utses till ny styrelseordförande i december 2009. Mikko Teittinen tar över som VD i början av 2010. Hertell säljer sin minoritetsandel i företaget till Klärich och Teittinen. Familjen Hertell behåller tre styrelseplatser och en majoritetsandel i företaget. Marknadsläget förbättras långsamt och verksamheten tar fart igen. 2010 Bang & Bonsomer investerar i utrustning och startar i samarbete med Movere Oy en produktionsanläggning vid UPM:s massafabrik i Valkeakoski. Anläggningen kommer att bearbeta, förpacka och lagra kemikalier samt livsmedels- och fodertillsatser.

 • 2005
 • Moderbolaget tar namnet Bang & Bonsomer Group Ab.

 • 2004
 • Lagerverksamheten i Helsingfors flyttas till Kotka, där Bang & Bonsomer än i dag har ett av Finlands modernaste kemikalielager.

 • 2000
 • Bang & Bonsomer är verksamt i åtta länder med 13 kontor utöver huvudkontoret i Helsingfors. I juli 2000 öppnas en filial i Almaty i Kazakstan. Bang & Bonsomer är en av de ledande utländska kemikaliedistributörerna i det forna Sovjetunionen. K.J. Hertell avgår som VD för företaget men fortsätter som styrelseordförande.

 • 1993
 • Efter utdragna förhandlingar slås Bang & Co. och Bonsomer samman till Bang & Bonsomer Ab, med K.J. Hertell som majoritetsaktieägare. K.J. Hertell ser möjligheterna på den vidsträckta marknaden i det forna Sovjetunionen och en snabb expansion i de baltiska staterna och OSS inleds.

 • 1991
 • Bang & Bonsomer verkar nu i åtta länder med totalt 13 kontor förutom huvudkontoret i Helsingfors. I juli 2000 öppnas ett kontor i Almaty, Kazakstan. Bang & Bonsomer har blivit en av de ledande ickeryska distributörerna i det forna Sovjetunionen. K.J Hertell avgår som företagets VD och fortsätter som styrelseordförande.

 • 1970-och 1980-talen
 • Bonsomer Ky ökar kraftigt sin marknadsandel i Finland, öppnar nya kontor och rekryterar fler anställda. År 1979 tilldelas Bang & Co:s grundare Hans Bang Order of the British Empire (O.B.E.) för sitt bidrag till samarbetet mellan Finland och Storbritannien. Hans Bang är fortfarande på kontoret varje dag vid 80 års ålder och är fortfarande en av stöttepelarna i företaget, som sysselsätter över 100 personer.

 • 1966
 • K.J. Hertell grundar Bonsomer Ky, ursprungligen ett enmansföretag. De viktigaste uppdragsgivarna under de tidiga verksamhetsåren är amerikanska tillverkare som Morton Chemical (nu en del av Dow Chemical), Allied Chemical (nu en del av Honeywell) samt Eastman Chemical. Dessa företag är fortfarande våra partners.

 • 1950-talet
 • Bang & Co blir en ledande importör av industrikemikalier till Finland.

 • 1940-talet
 • Kort efter andra världskriget är Bang & Co det första finska företaget att importera plast från ICI som även blev en av de viktigaste uppdragsgivarna för de följande årtiondena.

 • 1927
 • Hans Bang grundar Bang & Co. i Helsingfors. En av de fösta uppdragsgivarna, kimrökstillverkaren Cabot, är fortfarande vår partner.

Framgångsrik verksamhet med råmaterial kräver omfattande kunskap och expertis. Med det i åtanke och för att nå våra ambitiösa mål utvecklar vi ständigt vår viktigaste nyckelresurs: vår personal. Våra 300 anställda i sina respektive länder är experter inom sina områden och garanterar att Bang & Bonsomer upprätthåller en övergripande kundnöjdhet genom att skapa konkurrensfördelar och vinstmöjligheter för både dess uppdragsgivare och kunder.

Intresserad av att jobba med Bang & Bonsomer? Bang & Bonsomer erbjuder en stor variation av jobbmöjligheter och möjligheter till framgång. Vi söker ständigt efter vidsynta personer som är redo att anta nya utmaningar. E-posta din ansökan och CV till .

Vi är verksamma i:

Våra huvudsakliga försäljningsområden

Created with Sketch.