Bang & Bonsomer Group

Vi tror på nya materialteknologier.

Bang & Bonsomers strategiska synsätt är att erbjuda våra kunder nya materialteknologier. Det innebär en kombination av smarta lösningar för processteknologi, distribution, egna produkter, tjänster samt applikationslaboratorier och tekniska centra. Vi vill bli kända som ett innovativt materialteknologiskt företag med kunskap och traditioner som går tillbaka ända till 1927.

Vi är en affärsdriven organisation. Vår organisation består av branschfokuserade affärsenheter och en effektiv administrationsplattform. Den operativa ledningen stöds av en aktiv och erfaren styrelse.

Mikko Teittinen Chief Executive Officer (CEO)
Seppo Hynnä Chief Financial Officer (CFO)
Eero Kangaslahti Chief Operating Officer (COO)
Ernestas Mitkus Chief Business Development Officer (CBDO)
Tõnu Saar Business Unit Director Composites & Polyurethanes
Markus Buchen Business Unit Director Environment & Industry
Patrik Gallen Business Unit Director Coatings & Construction
Aet Jässi Business Unit Director Beauty & Clean
Tom Stenberg Business Unit Director Polymers & Packaging
Terhi Ahde-Uusitalo Group HR Manager
Kairi Valgerist Group Marketing Manager
Inga Evans Group Administration Manager
Tero Törnqvist Group ICT Manager
Zoya Mäkelainen Group SHEQ Manager

Bang & Bonsomer Group strävar efter kvalitet i all sin verksamhet. Vårt skräddarsydda kvalitetssystem är utformat för att ge alla affärsenheter ett bra stöd och erbjuda ett ramverk för framgång vid kritiska punkter i värdekedjan.

Våra affärsenheter, tillsammans med våra kunder och leverantörer, söker produkt- och teknologilösningar som inte enbart är ekonomiskt genomförbara utan även möter kraven för hållbar utveckling. Vi deltar i programmet Responsible Care på alla våra verksamhetsområden.

Vår hängivna SHEQ-personal arbetar för att säkra verksamhetens överensstämmelse med europeisk och lokal lagstiftning inom försäljning, marknadsföring, användning, hantering, transport, lagerhållning och bortskaffande av kemikalier.

Mer information om kvalitets- och säkerhetsfrågor ges av Zoya Mäkeläinen, vår SHEQ-chef
reach@bangbonsomer.com

 • 2017
 • Bang & Bonsomer lanserar en ny strategi och en brandförnyelse – Vi levererar smarta materialteknologier.

 • 2017
 • Bang & Bonsomer förvärvar Purfin Oys polyuretanverksamhet i Finland och de baltiska staterna. Investering i aktier i nanocellulosaföretaget Betulium Oy hjälper att komplettera Bang & Bonsomers målsättningar inom materialteknologi. Bang & Bonsomer och Betulium undertecknar ett långsiktigt, globalt utvecklings- och markanadsföringsavtal.

 • 2016
 • Ett tekniskt supportcenter för kosmetik och rengöringsmedel öppnas i Moskva.
  En produktionsenhet för färjning av Polycor® gelcoat öppnas vid Bang & Bonsomers lager i Karleby, Finland.

 • 2015
 • Bang & Bonsomer förvärvar BOCO (Nordic Board Agents and Consultants Ltd) och införlivar dess pappers- och pappverksamhet i affärsenheten Förpackning & Plast. Bang & Bonsomer förvärvar masterbatchtillverkarna Unicolor Ab i Sverige och Normatch As i Norge och införlivar även dem i affärsenheten Förpackning & Plast. Affärsenheten Bygg, Lim och Tätningsmedel öppnar ett nytt laboratorium i Rostov-na-Donu, Ryssland. Bang & Bonsomer förvärvar den gemensamt drivna process-, förpacknings- och lagerverksamheten i Valkeakoski från vår partner Movere Oy och fortsätter att driva enheten under affärsenheten Industrikemikalier, nuvarande Koski Elements.

 • 2011-2014
 • 2014

  Affärsenheten Livsmedelsingredienser öppnar ett applikationskök i Moskva för att stödja vår tekniska försäljning.

  2012

  Affärsenheten Färg & Ytbeläggningar öppnar ett tekniskt supportcenter i Rostov-na-Donu. Bang & Bonsomer förvärvar verksamheten för livsmedelsingredienser från Labnet Oy och införlivar den i vår befintliga affärsenhet för Livsmedelsingredienser. Affärsenheten genomgår en period med snabb tillväxt.

  2011

  Bang & Bonsomer har ett positivt kassaflöde och är tillbaka i tillväxtfas. Företaget förvärvar en ytbehandlingsverksamhet från Oy Suomen Gutex Ab och införlivar den i affärsenheten Färg & Ytbeläggningar.

 • 2008-2010
 • Den globala finanskrisen medför för bolaget en svår period med omstrukturering och smärtsamma nedskrivningar. Vid 70 års ålder beslutar K.J. Hertell att avgå som styrelseordförande. Han fortsätter som styrelseledamot och aktiv rådgivare. Den nya styrelseordföranden, Ralf Klärich, tillträder i december 2009. Mikko Teittinen tillsätts som ny VD tidigt 2010. Hertell säljer minoritetsaktier i företaget till Klärich och Teittinen. Familjen Hertell behåller tre platser i styrelsen och majoriteten av aktierna. Marknadssituationen förbättras och verksamheten börjar få vind i seglen igen.
  År 2010 startar Bang & Bonsomer i samarbete med Movere Oy en anläggning vid UPM:s pappersmassefabrik i Valkeakoski, Finland. Anläggningen börjar processa, förpacka och lagra kemikalier och livsmedels- och fodertillsatser.

 • 2005
 • Moderbolaget tar namnet Bang & Bonsomer Group Ab.

 • 2004
 • The Helsinki warehouse facilities are moved to Kotka, where Bang & Bonsomer to this day has one of Finland’s most modern chemical warehouses.

 • 2000
 • Bang & Bonsomer verkar nu i åtta länder med totalt 13 kontor förutom huvudkontoret i Helsingfors. I juli 2000 öppnas ett kontor i Almaty, Kazakstan. Bang & Bonsomer har blivit en av de ledande ickeryska distributörerna i det forna Sovjetunionen. K.J Hertell avgår som företagets VD och fortsätter som styrelseordförande.

 • 1993
 • Efter utdragna förhandlingar slås Bang & Co. och Bonsomer samman till Bang & Bonsomer Ab, med K.J. Hertell som majoritetsaktieägare. K.J. Hertell ser möjligheterna på den vidsträckta marknaden i det forna Sovjetunionen och en snabb expansion i de baltiska staterna och OSS inleds.

 • 1991
 • Bonsomer Ky öppnar sitt första utlandskontor i Tallinn bara några veckor efter att Estland återfått sin självständighet.

 • 1970-och 1980-talen
 • Bonsomer Ky växer starkt på den finska marknaden och utökar antalet agenturer och personal. 1979 erhåller grundaren av Bang & Co, Hans Bang, ett hedrande O.B.E. (Brittiska Imperieorden) för sitt bidrag till samarbetet mellan Storbritannien och Finland. Till och med i åttioårsåldern kommer herr Bang fortfarande till kontoret varje dag och är en viktig stöttepelare för företaget – nu med fler än hundra anställda.

 • 1966
 • K.J. Hertell grundar Bonsomer Ky, ursprungligen ett enmansföretag. De viktigaste uppdragsgivarna under de tidiga verksamhetsåren är amerikanska tillverkare som Morton Chemical (nu en del av Dow Chemical), Allied Chemical (nu en del av Honeywell) samt Eastman Chemical. Dessa företag är fortfarande våra partners.

 • 1950-talet
 • Bang & Co blir en ledande importör av industrikemikalier till Finland.

 • 1940-talet
 • Kort efter andra världskriget är Bang & Co det första finska företaget att importera plast från ICI som även blev en av de viktigaste uppdragsgivarna för de följande årtiondena.

 • 1930-talet
 • De främsta produkterna under Bang & Co:s första år var svavel, natriumsulfat och kaolin för den växande finska pappers- och pappersmasseindustrins behov.

 • 1927
 • Hans Bang grundar Bang & Co. i Helsingfors. En av de fösta uppdragsgivarna, kimrökstillverkaren Cabot, är fortfarande vår partner.

Framgångsrik verksamhet med råmaterial kräver omfattande kunskap och expertis. Med det i åtanke och för att nå våra ambitiösa mål utvecklar vi ständigt vår viktigaste nyckelresurs: vår personal. Våra 300 anställda i sina respektive länder är experter inom sina områden och garanterar att Bang & Bonsomer upprätthåller en övergripande kundnöjdhet genom att skapa konkurrensfördelar och vinstmöjligheter för både dess uppdragsgivare och kunder.

Intresserad av att jobba med Bang & Bonsomer? Bang & Bonsomer erbjuder en stor variation av jobbmöjligheter och möjligheter till framgång. Vi söker ständigt efter vidsynta personer som är redo att anta nya utmaningar. E-posta din ansökan och CV till .

Vi är verksamma i:

Våra huvudsakliga försäljningsområden

Created with Sketch.