OOO Bang & Bonsomer, St.Petersburg
Industrial zone “ Utkina zavod’ ”, phase 1, housing 2, office 205
village Novosaratovka
Vsevolozhsky district, Leningradskaya region,
188681, Russia